R+J+F


,, Mať koho milovať , je RODINA . Mať miesto kam ísť, je DOMOV. Mať oboje , je požehnanie ... “