Rodina M.

Keď sa stanete rodičmi, Vaša láska sa stane ešte dôležitejšou, 
pretože od tej chvíle už  na nej závisí viac životov .