Katka & Palči


Buďte s niekým, kto sa pri vás cíti slobodne a miluje vás bez donútenia. 
Pretože láska nie je o tom, že niekoho držíte uväzneného pri sebe.
Nespútavajte nikoho obviňovaním, ak chce odísť. 
Láska je sloboda.

Láska je o slobodnom rozhodnutí, že chce práve vás