Miška & Janko

Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, 
ale hlavne z tej , ktorú daruje