Megy & Matúš

Keď žijem v tvojich objatiach, moje srdce sa vždy cíti na správnom mieste.
Pretože je vedľa tvojho.