E&I&B

Niektorí ľudia nám dávajú pocit bezpečia na tomto svete.
Nie preto, že nám v hĺbke rozumejú, ale preto, že nás napriek všetkému milujú.